Chris Medina bør være et velkjent navn for de fleste, etter den enorme suksessen med "What Are Words" i 2011. Låta toppet hitlister flere steder i verden, og her hjemme lå han på toppen av VG-lista i ukesvis. I tillegg til at du kanskje har sett ham på Århundrets Stemme på TV2, er Chris aktuell med sin siste singel "Cut Me". Kom på konsert med Chris og bandet, og opplev flott musikk, fine historier og generelt god stemning.

Som oppvarming har han med seg ABER, et Oslobasert popband bestående av Hedda Aronssen, Lars Støvland, Eivind Norseng og Oliver Hardaker. Etter å ha arbeidet med forskjellige artister i Oslo og London de siste årene kom de sammen i 2016 og startet ABER. Aktuelle med singelen "I don’t love you anymore"; et lettbent og catchy samlivsbrudd som elegant ballanserer mellom 80-tallspastisj og lyden av 2018.


ID: 18+
CC: 225,-/275,-

 

ENG //

Chris Medina should be a well-known name for most, following the huge success of "What Are Words" in 2011. It made hitlists in several places in the world, and in Norway he was on top of the VG list for several week. In addition to the fact that you may have seen him on the "Century's Voice" on TV2, Chris is out with his last single "Cut Me".
Come to a concert with Chris and the band, and enjoy great music, great stories and overall good atmosphere.

As a warm-up, he has ABER, an Oslo-based pop band consisting of Hedda Aronssen, Lars Støvland, Eivind Norseng and Oliver Hardaker. After working with different artists in Oslo and London in recent years, they joined in 2016 and started ABER. Current with the single "I do not love you anymore"; a lightweight and catchy breakthrough that elegantly ballans between the 80's and the sound of 2018.

ID: 18+
CC: 225,-/275,-