Da Miss Tati kom til Bergen sammen med sin mor og lillesøster i 1996 var hun bare ti år. Og oppveksten i Portugal, med angolanske røtter hadde allerede gitt henne solid musikalsk ballast.

- Musikk er kanskje den viktigste delen av den angolanske kulturen. Samlinger, fester, rytme og dans. Og fra Portugal har jeg alltid elsket fado (portugisisk blues), som er full av lidenskap og følelser. Her i Norge og Bergen har jeg tatt til meg det mer melankolske og chille man finner i nord-europeisk musikk, sier Miss Tati.

Siden hun for alvor begynte å satse på en solokarriere for et par år siden, har Tati spilt på de fleste store norske festivaler, deriblant Øyafestivalen, Slottsfjell og by:Larm. Og det er ikke tilfeldig at liveartisten Miss Tati har vært fokuset frem til nå.

- Alle mine låter er på en måte skrevet for eller på scenen. Den beste måten å gjøre ferdig en låt på er å spille den live for å se hvordan publikum reagerer, forteller Tati.

Miss Tati har også vakt oppsikt langt utenfor Norges grenser, og hennes singelutgivelser har blitt omtalt av internasjonale aviser og magasiner som The Guardian, i-D, Nylon, Essence og Timeout London Magazine.

Men at hennes unike miks av soul, hip hop og RnB fungerer minst like godt i albumformatet, levner den etterlengtede debutplaten ingen tvil om.

ID: 18+
CC: 150,-/200,-
Dørene åpner 20.00
Billetter i salg fra tirsdag 14.august 09.00


ENG //

When Miss Tati came to Bergen with her mother and sister in 1996 she was only ten years old. Growing up in Portugal, with Angolan roots, had already given her a solid musical ballast.

- Music is perhaps the most important part of the Angolan culture. Collections, parties, rhythm and dance. And from Portugal I have always loved the fado (Portuguese blues), which is full of passion and emotion. Here in Norway and Bergen I have taken the more melancholy and chill you can find in northern european music, says Miss Tati.

Since she seriously began on a solo career a couple of years ago, Tati has been playing most major Norwegian festivals, including Øyafestivalen, Slottsfjell and by:Larm.

- All of my songs are in some way written for or on stage. The best way to finish A song is to play it live and to see how the audience reacts, Tati says.

Miss Tati has also been noticed beyond Norway's borders, and her single releases has been featured by international newspapers and magazines such as The Guardian, i-D, Nylon,
Essence and Timeout London Magazine.

But her unique mix of soul, hip hop and RnB works at least as well in album format, the long-awaited debut album leaves no doubt.

ID: 18+
CC: 150,-/200,-
Doors opens at 8pm
Tickets are in sale from Tuesday August 14th at 9am