Juleferien står for tur og for noen kan det bli litt vel lenge å være borte fra Volda. For andre er det kanskje siste gang på en stund de er i Volda på grunn av utveksling eller praksis. Denne kvelden har du sjansen til å kaste deg over en du har hatt et ekstra godt øye til gjennom skoleåret. Dette er en kveld som er litt vemodig, men se ikke bort i fra at du kan finne en skulder å grine på.

ID: 18 +

 

ENG //

It is the last chance to talk to and even kiss the person you have been looking at all year. Some people find this night a bit sad, but we can promise a shoulder to cry on. Those staying are allowed to cry and miss the people leaving. Leave your inhibitions at home, let loose and let those who leave Volda never forget this night!
 

ID: 18 +