Hver onsdag hele semesteret har vi vår vanlige Rokkenkviss! 

Følg med på facebook for informasjon om tema og annen informasjon.