Onsdagskviss og slipp av artister og headliner til VEKA 2023!!

Kvissmastere er Anders og Eirik.

REGLAR:
1. Det skal MAKS vere 5 personer på laget. Lag med fleire enn 5 personar vil ikkje kunne delta i konkurransen. Då det er 5 premier til fyrsteplassen, som er valgfri gratis inngang på eit event/arrangement på Rokken.

2. Viss det er mistanke om juks vil laget verte diska. Kvissmasterane og vaktane vil vere merksame på mobilbruk og liknande.

3. Det vil vere ei løpande poengtavle fram til sommar. Der ein må nytte seg av samme lagnamn for å delta. Det vil då vere ein flott premie til det laget som ligg på fyrsteplass på slutten av semesteret

Dørene åpner: 19.00
Kvissen starter: 20.00
ID:18+
CC: gratis