Vi ønsker velkommen til en kviss om klassiske ting. Ikke bare klassisk musikk, men filmer, sanger, bøker, til og med biler som man kan kalle klassiske. I en tid med mange eksamener og annet skolestress har vi laget en kviss som tar deg litt bakover til bedre tider hvor Elvis var karen som kunne oppmuntre deg med sin sjarm, hvor Jane Austen tok deg med inn i hennes litterære verdener, for ikke å snakke om James Bond sine biler som får deg til å tvile på din venns Peugeot som du så altfor ofte sitter i når du skal kjøpe knekkebrød på den søndagsåpne butikken.

Kom innom på onsdag og bli med på kviss hvor du får sjansen til å imponere dine venner med kunnskapenen dine. Vi ses på Rokken, dørene åpner kl. 19!


We welcome you to a quiz about classic things. Not only classical music, but movies, songs, books, even cars you can call classic. In a time with a lot of exams and other school related stuff we have made a quiz that takes you back to better times where Elvis was the guy that could encourage you with his charm, where Jane Austen brought you to her literary
worlds, not to mention James Bond's cars that make you doubt your friends Peugeout you ride
when you need crispbread on the Sunday-open store.

Join us Wednesday and join a quiz where you get the chance to impresse your friends with your
knowledge. We will see you at Rokken, the door opens at 7pm!