Om Jarle Bernhoft har ei programerklæring, er det at han ynskjer å få folk til å danse og tenkje samtidig. Det gjeld i høgste grad også på albumet som kjem i 2018. Ti år etter at debutalbumet «Ceramik City Chronicles» lanserte Jarle Bernhoft som soloartist, kjem han med sitt nye album. Denne gongen har han med seg fullt band, og innspelinga har foregått meir eller mindre live. Albumet har blitt forma av omveltingane i verda me lev i, der ting som miljøkrisa og flyktningeproblematikk skapar stadig større motsetningar mellom menneske, fortel Jarle

Før albumet vert sleppt skal han altså ut på turné for å promotere de to EP-ane. Og mogelegvis vil publikum også få smakebitar frå den nye skiva, selv om Jarle ikkje heilt vet korleis han skal løyse den biten. 
- Plata er jo spelt inn med fullt band, mens på delar av turneen er eg aleine. Så eg vet ikkje heilt korleis eg eventuelt skal gjere det med det nye materialet, men det finner eg ut av.

SUPPORT:
Som vinnar av VEKA-stipendet i september 2017 skal Beharie vere med å opne VEKA 2018! Beharie si karakteristiske stemme formidlar lekker popmelodikk, ikledd eit tilbakelent, men energisk lydbilete. Flytande mellom det organiske og elektroniske, møter pop/r&b-landskapet ein groovebasert attitude. Beharie har eit særeige nærvære som fangar deg frå første tone.

ID: 18+
CC: 250/300,- (prisen aukar med 50,- i døra)
Konsertstart: 21.30


ENG //

If Jarle Bernhoft has a program statement, it is that he wants to make people dance and think at the same time. It also applies to the album as well in 2018. Ten years after the debut album, "Ceramik City Chronicles", his new album will be released. This time he has his full band with him and the recording has taken place more or less live. The album has been shaped by revolutions in the world we live in, where things such as the environmental crisis and refugee issues create ever greater opposites between people, Jarle says.

Before releasing the album, he will be on tour to promote the two EPs. And possibly the audience will also get some taste from the new CD, even though Jarle does not know how to fix that piece.
"The record has been recorded with full band, while on parts of the tour I am alone. I'm not sure how I'll do it with the new material, but I'll find out.

SUPPORT:
As the winner of the VEKA-scholarship in September 2017, Beharie will be a part of the opening of VEKA 2018! Beharie's characteristic voice conveys nice pop melody, featuring a backward, yet energetic sound. Fluent between the organic and electronic, the pop/r&b landscape meets a groove-based attitude. Beharie has a distinctive presence that captures you from the first tone.

ID: 18+
CC: 250/300,- (the price increases by 50,- at the door)
Concertstart: 21.30