James Watt og Martin Dickie blei lei av dei tradisjonelt brygga lagers og stuffy ales som dominerte den britiske ølmarknaden. Berre 24 år gamle leigde dei ei bygning i Fraserburgh, fekk ein del skremmande banklån, brukte alle pengane sine på rustfritt stål og byrja å lage hardcore craftbeers. Dei brygga små batchar, fylde flasker for hand og selde øl på lokale marknadar og ut av bagasjen av ein gammal varebil. Deira største oppdrag då dei starta BrewDog, var å gjere andre mennesker så lidenskapelige om godt brygga øl som dei sjølve var. Og det er framleis deira største oppdrag i dag.

ID: 18+
CC: 200/250 (student/ikkje student) 
(prisen aukar med 50,- i døra)

ENG //

James Watt og Martin Dickie were bored of the industrially brewed lagers and stuffy ales that dominated the UKe beer market. Only 24 years old, they leased a building in Fraserburgh, got some scary bank loans, spent all their money on stainless steel and started making some hardcore craft beers. They brewed tiny batches, filled bottles by hand and sold the beer at local markets and out of the back of a beat up old van. Their biggest mission when they set up BrewDog was to make other people as passionate about great craft beer as they were. And that is still their biggest mission today.

ID: 18+
CC: 200/250,- (student/non student)
(the price increases by 50,- at the door)