Me pangstartar VEKA 2018 med revy! Dei ærlegaste i Volda står på scena klare til å presentere sanningar om verda, Noreg, Volda og seg sjølve. 


Me gledar oss til å vise dykk kva vi har jobba med!

11. FEB - sundag, kl. 20:00
12. FEB - måndag kl. 20:00
13. FEB - tysdag kl. 20:00