Me gjentek suksessen med Livleg Laurdag i samarbeid med Sparebank 1 Søre Sunnmøre! Me inviterer i år til leik og moro på Kaarstad på Høgskulen (det gule bygget) . Her har me fleire ulike aktivitetar planlagt! Det vert servert pølser, kaker, bollar og kaffi. Det blir mellom anna hoppeslott, maling, teikning og ein barnekonsert med fantastiske Vilde og Anna! Det vil òg vera høve til å aka ute. Ta med heile familien, både store og små born og ha ein kjekk laurdag med oss! Me opnar dørene kl 11:00 og held på til ca 15:00. Arrangementet er gratis og me ynskjer alle hjarteleg velkomen!

ID: OPENT FOR ALLE
PRIS: GRATIS