Nøgne Ø har ledet an i den norske ølrevolusjonen sidan oppstarten i 2002. Bryggeriet har mottatt hundrevis av utmerkingar, medaljar og prisar for sine øl, og er regnet blant de beste bryggeria i verden. På Nøgne Ø er det et kontinuerleg fokus på innovasjon og kvalitet, og kreative medarbeidere sørgjer for at det helie tida lanserast nye og nyskapande produkt.

ID: 18+
CC: TBA

ENG //

Nøgne Ø has led the way in the Norwegian beer revolution since its inception in 2002. The brewery has received hundreds of honors, medals and awards for its beer, and is considered among the best breweries in the world. At Nøgne Ø, there is a continuous focus on innovation and quality, and creative employees ensure that new and innovative products are constantly being launched.

ID: 18+
CC: TBA