VEKA inviterar til velgjerdsbingo i samarbeid med Amnesty Norge. Her kan ein få vere med å støtte ein viktig sak, samtidig som ein kan hyggje seg i godt selskap. Årets velgjerds sak går til Amnesty og deira sak “Ingen skal tjene på menneskerettsbrot”. Dette er ein viktig sak vi ønskjer å gi litt ekstra merksemd til og håpar dykk vil gjere det same.

https://amnesty.no/ingen-skal-tjene-pa-menneskerettighetsbrudd?fbclid=IwAR0nT4tZDfhI7zXWU4TNpOnZMfMHQOxV2L3k5ZD47apcWhRa7VY_GwS0fDA

ID: 18+
Dørene opnar 18.00