Whales & This Lake tok verden med storm og gikk umiddelbart inn på Viral Hit og Weekend Buzz-listene til Spotify World, 20 uker med P3-listing. De kom fra ingenting og leverer så solid på alle plattformer at vi lurer på om det kan ligge noe konspiratorisk frimureri i bunn. Publikum har i hvert fall talt: «Dette bandet elsker vi!» Det unge, ambisiøse elektropop-bandet har selv døpt musikken sin «hvalpop», et begrep som beskriver musikken godt. Våte, kalde og drømmende komposisjoner er tatt med opp fra dypet og kledd i en basstung elektropopdrakt.

ID: 18+
CC: 150/200,-


ENG //

Whales & This Lake took the world by storm and immediately entered the Viral Hit and Weekend Buzz lists for Spotify World, 20 weeks with P3-listing. They came from nothing and deliver so solid on all platforms that we wonder if there may be some conspiratory masonry in the bottom. The audience has at least said, "This band loves us!" The young ambitious electropop band has even dubbed its music "puppy", a term that describes the music well. Wet, cold and dreamy compositions are brought up from the depths and dressed in a bass-rock electropop suit.

ID: 18+
CC: 150/200,-