Den norske, Los Angeles-baserte elektronikaduoen Lemaitre returnerer med ny singel og er klare til å fylle Rokken med sine hjemmefans.

Lemaitre debuterte i 2010 og har siden hatt noen eventyrlige år, med massiv internasjonal interesse. De har blant annet gjort en uforglemmelig opptreden på Coachella, «We Got U» ble plukket ut som en av låtene på FIFA 17, de har hatt tung radiorotasjon, og musikken deres dukker stadig opp i tv-serier og reklame, blant annet i telefonreklame for Google og Apple. Mye har altså skjedd siden Ketil Jansen og Ulrik Denizou Lund møttes i Oslo og knyttet felles bånd rundt deres interesse for musikk og artister som Chemical Brothers og Basement Jaxx.

Den nye singelen «Machine» blander lyse synthlinjer, cathy gitarriff og svevende melodi, i en nærmest indiepop-inspirert innpakning. «Machine» er den første i en serie låter som kommer i løpet av året. De kommende singlene er resultatet av samarbeidet med produsentene Coucheron, Jerry Folk og Bearson, alle nordmenn og gode venner bosatt i L.A.

ID: 18+
CC: 300/350,-
Billetter i salg fra fredag 16. mars kl. 09:00


ENG //

The Norwegian, Los Angeles-based electronics duo Lemaitre returns with a new single and is ready to fill Rokken with their home fans.

Lemaitre debuted in 2010 and has since then had some adventurous years, with massive international interest. They have, among other things, made an unforgettable performance on Coachella, "We Got U" was picked up as one of the songs on FIFA 17, they have had heavy radio coverage and their music is constantly evolving in television series and advertising, including in phone advertising for Google and Apple. Much has happened since Ketil Jansen and Ulrik Denizou Lund met in Oslo and shared common ties about their interest in music and artists like Chemical Brothers and Basement Jaxx.

The new single "Machine" mixes light synthlines, cathy guitar riffs and hovering melodies, in an almost indiepop-inspired wrapper. «Machine» is the first in a series of songs coming during the year. The upcoming singles are the result of the collaboration with the producers Coucheron, Jerry Folk and Bearson, all Norwegians and good friends resident in L.A.

ID: 18+
CC: 300/350,-
Tickets in sale from Friday March 16th, 9am