Nei. Av sikkerhetshensyn har vi ikke mulighet til å godkjenne førerkortappen som legitimasjon.