Rokkens team av dyktige fotografar er blant dei beste i landet, og sørgjer for å fanga alle dei magiske augneblinkane som skjer på huset.

Om du tilhøyrer ein presse-organisasjon kan me ofte gi ut bruksløyve til bileta våre. 

Om du ønskjer å søkja som frivillig fotograf, kan du klikke her.

Om du ønskjer å søkja om løyve til å bruka foto/video-kamera på huset, kan du senda ein e-post til pr@rokken.no