Bartenderane er husets ekspertar på skjenketeknikk og drikkeutval. Som bartendar på huset er du ansvarleg for å servere drikke til gjestane, samt holde baren rein og fin. Bartenderane på huset har et spesielt ansvar for at alkoholloven blir fulgt, og samarbeider tett med vaktgruppen. Man trenger ingen forkunnskap om alkoholloven, tapping eller øl for å kunne jobbe hos oss. Du vil få grundig opplæring i ansvarleg skjenking og alkohollova frå baransvarlig i løpet av dei fyrste vaktene dine.