Vaktene har ein av dei friaste og viktigaste jobbane på Rokken, å sørge for tryggleik og trivsel for alle som er på huset. I tillegg skal vi i samarbeid med bartenderane sjå til at alkohollova blir overholdt. Vi ser til at alle gjestane våre har det bra og at alle oppfører seg innanfor rammene til husreglane. Alle vaktene får kurs og opplæring i relevant regelverk, førstehjelp og konflikthandtering. Vaktene får unik erfaring med tryggleiksarbeid i alt frå bardrift til større konsertar og festivalar. Vi arbeider både sjølvstendig og som team, og har eit sterkt samhald i vaktgruppa.