DJ er de som skaper liv og røre på ulike kvelder, som kan være både på kvelder med disco og etter en kviss. 

 

Bli frivilleg på Rokken


Kva for gruppe søkar du til? (Du kan kun velje kvar gruppe éin gong)