I januar har vi opptak av nye kvissmastere! Søk nå på denne lenken: https://forms.gle/pbQHNPMRT1fQqbMr9

 

Kvissmasterne er de som holder kvissen på onsdager. Her er man to stykker i makkerpar, og har ansvaret for å lage kvissen og for stemningen i løpet av kvelden.